جمعه ٢٢ آذر ١٣٩٨ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
صفحه اصلي > کمیته ها > مهارتهای ارتباطی > آیین نامه کمیته مهارت های ارتباطی 
 
 

آیین نامه شرح وظایف کمیته مهارت ارتباطی در دفتر توسعه آموزش دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی

 

مقدمه: کمیته مهارت ارتباطی در دفتر توسعه آموزش (EDO)  با هدف  توانمند سازی فراگیران علم پزشکی و اساتید هیات علمی و سایر حرف پزشکی در زمینه مهارتهای ارتباطی  در برنامه اصلاحات شکل گرفته است. انجام این امر مهم٬ نیازمند ساز و کاری ساختار یافته است که فعالیت های کمیته بتواند در تمام ارکان آموزش پزشکی تسری یابد.

 

 

ماده ۱:تعاریف:

کمیته مهارت های ارتباطی: کمیته ای متشکل از سرپرست و اعضا کمیته شامل تخصص های مختلف پزشکی است که در زمینه آموزش٬ پژوهش  و ارزشیابی مهارت های ارتباطی در مقاطع مختلف آموزش پزشکی٬ زیر نظر دفتر توسعه آموزش دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی مشغول به کار می باشد.

 

 

ماده ۲: وظایف و فعالیت های اصلی کمیته مهارتهای ارتباطی به شرح زیر می باشد:

 

1-  هدایت٬ هماهنگی٬ اجرا و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی مرتبط با مهارتهای ارتباطی حرفه ای و پزشک –بیمار با تاکید بر پاسخگو بودن آنها به نیازهای سلامت جامعه

 

2-  سازماندهی٬ برنامه ریزی٬ اجرا و نظارت بر ارتقای توانمندی های اعضا هیات علمی در زمینه مهارتهای ارتباطی حرفه ای

 

3-  هدایت٬‌هماهنگی٬ اجرا٬ نظارت٬ آموزش و ارزشیابی جهت ارتقای کیفیت آموزش مهارتهای ارتباطی در مقطع کارآموزی و کارورزی

 

4-  هدایت٬‌هماهنگی٬ اجرا٬ نظارت٬ و آموزش و ارزشیابی جهت ارتقای کیفیت آموزش مهارتهای ارتباطی در مقطع دستیاری پزشکی

 

5-  هدایت٬‌هماهنگی٬ اجرا٬ نظارت٬ و آموزش  و ارزشیابی جهت ارتقای کیفیت آموزش مهارتهای ارتباطی جهت اساتید هیات علمی

 

6-  هدایت٬ ارائه و نظارت بر آموزش مراکز مهارت های ارتباطی در بیمارستانها و سایر مراکز آموزشی

 

7-  هدایت٬ اجرا و نظارت بر فرآیندهای شناسایی٬ جذب و بهره وری از رابطین آموزش مهارت های ارتباطی

 

8-  هدایت٬ اجرا و نظارت بر برنامه های آموزش از راه دور و الکترونیکی دانشگاه در رابطه با مهارت های ارتباطی

 

9-  نظارت بر عملکرد و هماهنگی در فعالیت های مراکز مهارت های ارتباطی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی

 

 

 

10-                  ارایه مشاوره در خصوص مسایل مربوط به مهارتهای ارتباطی در دانشکده پزشکی شهید بهشتی در مقاطع مختلف پزشکی

 

11-                  ارایه مشاوره٬ همکاری و هماهنگی در طراحی و ارزشیابی برنامه های آموزش مهارتهای ارتباطی دانشکده  پزشکی شهید بهشتی

 

12-                  شرکت در جلسات٬ شوراها و سایر کمیته ها بر اساس ضوابط و مقررات دانشگاه و معاونت آموزشی

 

13-                  همکاری و مشاوره در مورد نحوه ایجاد مرکز مهارت های ارتباطی در مراکز آموزشی تابعه

 

14-                  برنامه ریزی آموزشی با همکاری   EDO مراکز آموزشی و سایر کمیته های زیر مجموعه   دانشکده پزشکی

 

15-                  ارایه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهشی در آموزش مهارتهای ارتباطی

 

ماده ۳:سرپرست کمیته مهارت های ارتباطی توسط ریاست دانشکده و با پیشنهاد  مدیر EDO  انتخاب می شود.

 

ماده ۴: کلیه فعالیت های کمیته مهارت های ارتباطی با هماهنگی و نظارت مرکز EDOدانشکده انجام می شود.

 

ماده ۵:کلیه اعضا رسمی کمیته موظفند در تمامی جلسات کمیته که به مدت ۴ ساعت در هفته برگزار می گردد شرکت نمایند. حداکثر غیبت مجاز یک جلسه در ماه می باشد. غیبت در جلسات حتما باید با اطلاع قبلی مسئول کمیته باشد. بیش از سه غیبت در ماه موجب لغو ابلاغ عضویت در کمیته خواهد شد.

 

ماده ۶:معاون آموزشی دانشکده تشکیلات مناسب و مورد نیاز کمیته مهارت ارتباطی را جهت طرح و تصویب درهیات امنای دانشگاه به معاونت آموزشی دانشگاه پیشنهاد نماید.

 

 

 

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.