جمعه ٢٢ آذر ١٣٩٨ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
صفحه اصلي > رسالت/درباره ما 
 
 

 

 

رسالت

دفتر توسعه آموزش دانشكده ( EducationalDevelopment Office: EDO)

 

 دفتر توسعه آموزش ( Educational Development Office: EDO )  به عنوان مرکز برنامه ریزی آموزشی دانشكده، جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده که در صفحه معرفی آورده شده است اقدام به برنامه ریزی برای تشکیل کارگاههای اجباری و اختیاری با هدف توانمند سازی اساتید در امر آموزش نموده است. این کارگاهها با کمک کمیته های EDO و اساتید دانشکده آموزش پزشکی برگزار میشود. جدول زمانبندی برخی کارگاهها در صفحه مربوطه درج شده است.

در راستای ارتقای کیفیت آموزش کارورزان و کارآموزان این دفتر پیگیر ارتقاء کیفیت و هماهنگی بیشتر بین پرسپتورها و منتورهای محترم بخشها با دفتر توسعه آموزش و استفاده از نظرات گرانبهای ایشان در امر ارتقاء آموزش میباشد.

از امور مهم دیگری که در دست پیگیری است تهیه و بازبینی log bookو فرمهای ارزیابی در حوزه های مختلف است که امیدواریم به زودی نتایج آن را شاهد باشیم.

 

 از جمله وظایف این کمیته:

بـرگـزاری کارگاه تـوانمنـدسازی اعضای هیئت علمی در زمینـه های روش تدریس، ارزشیابی دانشجو و ...

انجـام امـور مـربـوط به ارزشیـابی در دانشکده از جمله سیـاستگذاری در روند ارزشیـابی و بازنگری فرمهای ارزشیابی و یافتن روش های نوین و بهینه سازی و انجام ارزیابی اعضای هیئت علمی توسط فراگیران.

ارزشیابی امتحانات دانشجویان عمومی و تخصصی در جهت ارتقا کیفیت سئوالات آزمونها

تعامل مستقیم با فراگیران در راستای ارتقای فرآیند آموزش

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.